Đáp án bài 9 trang 95 sách giáo khoa hình học 12

Xem cách làm và đáp án bài 9 trang 95 SGK Toán hình học lớp 12

Đề bài

Gọi ( α ) là mặt phẳng cắt ba trục toạ độ tại 3 điểm M(8;0;0), N(0;−2;0), P(0;0;4) . Phương trình của ( α ) là:

Câu hỏi bài 9 trang 95 sgk hình học lớp 12

Hướng dẫn giải

Phương trình mặt phẳng đi qua các điểm A(a;0;0); B(0;b;0); C(0;0;c) có dạng phương trình đoạn chắn: Hướng dẫn giải bài 9 trang 95 sgk hình học lớp 12
 

Đáp án bài 9 trang 95 sgk hình học lớp 12

Phương trình mặt phẳng ( α ) dưới dạng đoạn chắn là:

Đáp án bài 9 trang 95 sgk hình học lớp 12

Chọn (D).

doctailieu.com
Tải về
Back to top