Bài 9 trang 92 SGK Hình học 11

Đáp án giải bài 9 trang 92 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 11 : Chứng minh ba véctơ AB, MN, SC đồng phẳng.

Đề bài:

Cho tam giác ABC. Lấy một điểm S ngoài mặt phẳng (ABC). Trên đoạn SA lấy điểm M sao cho véctơ MS = -2MA và trên đoạn BC lấy điểm N sao cho véctơ NB = -1/2 NC. Chứng minh rằng ba véctơ AB, MN, SC đồng phẳng.

 

Đáp án giải bài 9 trang 92 SGK Toán Hình lớp 11

Hình vẽ bài 9 trang 92 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 9 trang 92 SGK toán hình học lớp 11

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu