Bài 9 trang 92 SGK Hình học 11

Đáp án giải bài 9 trang 92 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 11 : Chứng minh ba véctơ AB, MN, SC đồng phẳng.

Đề bài:

Cho tam giác ABC. Lấy một điểm S ngoài mặt phẳng (ABC). Trên đoạn SA lấy điểm M sao cho véctơ MS = -2MA và trên đoạn BC lấy điểm N sao cho véctơ NB = -1/2 NC. Chứng minh rằng ba véctơ AB, MN, SC đồng phẳng.

 

Đáp án giải bài 9 trang 92 SGK Toán Hình lớp 11

Hình vẽ bài 9 trang 92 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 9 trang 92 SGK toán hình học lớp 11

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 9 trang 92 SGK Hình học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu