Đáp án bài 9 trang 66 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 9 trang 66 sgk toán 6 tập 2
Mục lục nội dung

Đề bài:

Hãy điền các từ thích hợp vào chỗ ( ... ) trong bảng so sánh bằng cách tìm ƯCLN VÀ BCNN của hai hay nhiều số.

Cách tìmƯCLNBCNN
Phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Xét các thừa số nguyên tố....................
Lập tích các thừa số đó, mỗi thừa số lấy với số mũ..................

Đáp án:

Cách tìmƯCLNBCNN
Phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Xét các thừa số nguyên tốChungChung và riêng
Lập tích các thừa số đó, mỗi thừa số lấy với số mũNhỏ nhấtLớn nhất

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X