Giải bài 9 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 9 trang 62 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Nêu hai ví dụ chứng tỏ vật có quán tính.

Lời giải đáp án

- Khi ô tô đột ngột rẽ phải, hành khách trên xe bị nghiêng về phía trái.

- Khi nhảy từ bậc cao xuống, chân ta bị gập lại.

doctailieu.com
Tải về
Back to top