Giải bài 9 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 9 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

Phát biểu các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

Đáp án:

Phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau:

Đáp án bài 9 trang 62 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu