Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài 9 trang 53 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 9 trang 53 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống:

-    Đơn vị đo độ dài là ..., kí hiệu là ...

-    Đơn vị đo thể tích là ..., kí hiệu là ...

-    Đơn vị đo lực là ..., kí hiệu là ...

-    Đơn vị đo khối lượng là ..., kí hiệu là ...

-    Đơn vị đo khối lượng riêng là ..., kí hiệu là ...

Đáp án:

-    Đơn vị đo độ dài là mét, kí hiệu là m.

-    Đơn vị đo thể tích là mét khối, kí hiệu là

-    Đơn vị đo lực là niutơn, kí hiệu là N.

-    Đơn vị đo khối lượng là kilôgam, kí hiệu là kg.

-    Đơn vị đo khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối, kí hiệu kg/m³

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    12:12 PM
23/07/2018    12:12 PM
Back to top