Giải bài 9 trang 40 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 9 trang 40 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Giả sử các cặp gen khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy điền tiếp các số liệu vào chỗ có dấu (?) trong bảng 9 và rút ra công thức tổng quát cho tỉ lệ các loại giao tử, kiểu gen, kiểu hình,… trong phép lai n tính trạng

Bài giải

Bảng 9. Công thức tổng quát cho các phép lai nhiều tính trạng

Số cặp gen dị hợp tử (F1) Số loại giao tử của F1 Số loại kiểu gen ở F2 Số loại kiểu hình ở F2 Tỉ lệ kiểu hình F2
1 25 3 2 3:01
2 4 9 4 9: 3: 3: 1
3 8 27 8 27: 9: 9: 9: 3: 3: 3: 1
... ... ... ... ...
n 2n 3n 2n (3:1)n

doctailieu.com
Tải về
Back to top