Bài 9 trang 38 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản: 12/01/2019

Giải bài 9 trang 38 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Đánh dấu x vào ô trống, ý đúng trong những phương án dưới đây.

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu sự kiện lịch sử của cả dân tộc vào năm 1945 trong bài 8 trang 38 TBĐ Sử 12, các em học sinh tiếp tục tổng hợp lại các sự kiện nổi bật của giai đoạn này.

Câu hỏi

Đánh dấu x vào ô trống, ý đúng trong những phương án dưới đây.

+)    Nhật tấn công Lạng Sơn vào thời gian nào?

Ngày 22-9-1938
Ngày 22-9-1939
Ngày 22-9-1940
Ngày 22-9-1941

+)    Vào ngày 27-9-1940, diễn ra cuộc khởi nghĩa vũ trang nào?

Nhật đảo chính Pháp
Khởi nghĩa Bắc Sơn
Khởi nghĩa Nam Kì
Nhật tấn công Lạng Sơn

+)    Tại Việt Nam, Pháp đầu hàng Nhật vào thời gian nào?

Tháng 9-1941
Tháng 9-1940
Tháng 9-1943
Ngày 9-3-1945

+)    Từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã hình thành lực lượng vũ trang nào?

Đội du kích Ba Tơ
Đội du kích Bắc Sơn
Cứu quốc quân
Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân

+)    Khu giải phóng Việt Bắc ra đời vào thời gian nào?

Tháng 12-1944
Tháng 7-1945
Tháng 5-1945
Tháng 6-1945


+) Ngày 13-8-1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã quyết định

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
Quyết định khởi nghĩa tại Hà Nội
Thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc
Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân

+)    Tỉnh lị giành được chính quyền đầu tiên trong Cách mạng tháng Tám là

Hải Dương, Bắc Giang
Hà Tĩnh, Quảng Bình
Bắc Ninh, Hải Phòng
Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

Xem thêm: Bài 10 trang 40 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải
Bài 9 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 12

+)    Nhật tấn công Lạng Sơn vào thời gian nào?

Ngày 22-9-1938
Ngày 22-9-1939
xNgày 22-9-1940
Ngày 22-9-1941

+)    Vào ngày 27-9-1940, diễn ra cuộc khởi nghĩa vũ trang nào?

Nhật đảo chính Pháp
xKhởi nghĩa Bắc Sơn
Khởi nghĩa Nam Kì
Nhật tấn công Lạng Sơn

+)    Tại Việt Nam, Pháp đầu hàng Nhật vào thời gian nào?

Tháng 9-1941
Tháng 9-1940
Tháng 9-1943
xNgày 9-3-1945

+)    Từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã hình thành lực lượng vũ trang nào?

Đội du kích Ba Tơ
xĐội du kích Bắc Sơn
Cứu quốc quân
Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân

+)    Khu giải phóng Việt Bắc ra đời vào thời gian nào?

Tháng 12-1944
Tháng 7-1945
Tháng 5-1945
xTháng 6-1945


+) Ngày 13-8-1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã quyết định

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
Quyết định khởi nghĩa tại Hà Nội
xThành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc
Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân

+)    Tỉnh lị giành được chính quyền đầu tiên trong Cách mạng tháng Tám là

Hải Dương, Bắc Giang
Hà Tĩnh, Quảng Bình
Bắc Ninh, Hải Phòng
xBắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM