Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 9 trang 25 sgk Đại số lớp 10

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập 9 trang 25 sách giáo khoa môn Toán lớp 10 phần Đại số

Đề bài

Xét mối liên hệ bao hàm giữa các tập hợp sau:

A là tập hợp các hình tứ giác

là tập hợp các hình bình hành

là tập hợp các hình thang

là tập hợp các hình chữ nhật

là tập hợp các hình vuông

là tập hợp các hình thoi

Đáp án bài 9 trang 25 sgk Toán đại số lớp 10

Hướng dẫn làm toán đại số lớp 10 bài 9 trang 25 sgk

Xem thêm:

» Giải bài 10 trang 25 sgk Đại số 10

» Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án Toán lớp 10 đầy đủ và chi tiết

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu