Đáp án bài 9 trang 120 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 9 trang 120 SGK hình học lớp 11 Câu hỏi ôn tập chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Đề bài

Cho a và b là hai đường thẳng chéo nhau. Có thể tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau này bằng những cách nào?

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 9 trang 120

Cách 1:

Bước 1: Xác định mặt phẳng (α)⊥ a tại A và cắt (α) tại B

Bước 2: Chiếu vuông góc b xuống (α) được hình chiếu b'

Bước 3: Kẻ AH ⊥ b' dựng hình chữ nhật AHKP. Dễ dàng chứng minh: PK là đoạn vuông góc chung của 2 đường thẳng a và b

Trong trường hợp đặc biệt b ⊂ (α) và a ⊥ (α)

+ Dựng AH ⊥ b ⇒ AH là đoạn vuông góc chung của 2 đường thẳng a và b

Hình vẽ bài 9 trang 120 sách giáo khoa hình học lớp 11 cách 1
 

Cách 2:

Bước 1: Xác định mặt phẳng (α) // a tại A và b ⊂ (α)

Bước 2: Chiếu vuông góc đường thẳng a trên mặt phẳng (α) được đường thẳng a' , a' ∩ b ={K}

Bước 3: Dựng hình chữ nhật AKHP. Dễ dàng chứng minh được KP là đoạn vuông góc chung của 2 đường thẳng a và b

Hình vẽ bài 9 trang 120 sách giáo khoa hình học lớp 11 cách 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 9 trang 120 sách giáo khoa hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu