Bài 9 trang 10 sgk Toán 8

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 9 trang 10 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 1 phần Đại số.

Đề bài

Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

a) 3x - 11 = 0;           b) 12 + 7x = 0;               c) 10 - 4x = 2x - 3.

Đáp án lời giải bài 9 trang 10 sgk Đại số lớp 8

a) 3x -11 = 0 <=> 3x = 11 <=> x =<=> x ≈ 3, 67

Nghiệm gần đúng là x = 3,67.

b) 12 + 7x = 0 <=> 7x = -12 <=> x =  <=> x  ≈ -1,71

Nghiệm gần đúng là x = -1,71.

c) 10 - 4x = 2x - 3 <=> -4x - 2x = -3 - 10 

                           <=> -6x = -13 <=> x = <=> x ≈ 2,17

Nghiệm gần đúng là x = 2, 17.

*****

» Tham khảo thêm đáp án bài tập khác trong Bài 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

» Hướng dẫn phương pháp giải các bài tập khác trong sách giáo khoa Toán lớp 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 9 trang 10 sgk Toán 8 để xem ở dưới đây
Tải về
04/07/2018    11:33 AM
04/07/2018    11:33 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu