Bài 9 trang 25 SGK Vật lí 7

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 9 trang 25 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 7 - Tổng kết chương 1: Quang học

Đề bài

Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí so với các gương.

Đáp án bài 9 trang 25 sgk Vật lí lớp 7

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

» Tham khảo thêm đáp án giải lý 7 bài 1 trang 25 sgk hoặc hướng dẫn giải bài tập vật lý 7 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top