Giải bài tập 9 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 9 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức 2,7c² – 3,5c lần lượt tại

Giải bài tập 9 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

 Phương pháp

- Thay lần lượt tùng giá trị của c vào biểu thức để tính giá trị của biểu thức đó.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 9 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X