Giải bài tập 9 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 9 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức 2,7c² – 3,5c lần lượt tại 

Giải bài tập 9 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

 Phương pháp

- Thay lần lượt tùng giá trị của c vào biểu thức để tính giá trị của biểu thức đó.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 9 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 9 trang 90 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    23:00 PM
18/08/2018    23:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu