Bài 89 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Bài 89 trang 43 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 89 trang 43 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 89 trang 43 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phép chia phân số khác.

Đề bài 89 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Thực hiện các phép chia:

\(a) \,\, \dfrac{-4}{13} : 2;\)             \(b) \,\, 24 : \dfrac{-6}{11};\)               \(c) \,\, \dfrac{9}{34} : \dfrac{3}{17}.\)

» Bài tập trước: Bài 88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 89 trang 43 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia

\(\dfrac{a}{b} : \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} . \dfrac{d}{c} = \dfrac{a.d}{b.c} ; \,\, a : \dfrac{c}{d} = a. \dfrac{d}{c} = \dfrac{a.d}{c} \, (c \neq 0)\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 89 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(a) \,\, \dfrac{-4}{13} : 2 = \dfrac{-4}{13} . \dfrac{1}{2} = \dfrac{-4 . 2}{13 . 1} = \dfrac{-2}{13}\)

\(b) \,\, 24 : \dfrac{-6}{11} = 24 . \dfrac{11}{-6} = \dfrac{24 . 11}{-6} = -44 \)

\(c) \,\, \dfrac{9}{34} : \dfrac{3}{17} = \dfrac{9}{34} . \dfrac{17}{3} = \dfrac{9 . 17}{34 . 3} = \dfrac{3}{2} \)

» Bài tập tiếp theo: Bài 90 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 89 trang 43 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top