Bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

Bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 81 trang 99 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2.

Lời giải bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 9 chương 3 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

Đề bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:

a) Bán kính tăng gấp đôi?

b) Bán kính tăng gấp ba?

c) Bán kính tăng k lần (k>1)?

Câu hỏi bài 81 trang 99 sgk hình học lớp 9

» Bài tập trước: Bài 80 trang 98 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Diện tích hình tròn bán kính \(R\) là: \(S=\pi R^2.\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Diện tích hình tròn bán kính \(R\) là: \(S=\pi R^2.\)

a) Khi bán kính tăng lên hai lần ta có bán kính mới là \(2R\) nên diện tích hình tròn lúc này là: \(S_1=π{(2R)}^2 = 4πR^2=4S\).

Vậy nếu ta gấp đôi bán kính thì diện tích hình tròn sẽ gấp bốn lần.

b) Khi bán kính tăng lên ba lần ta có ta có bán kính mới là \(3R\) nên diện tích hình tròn lúc này là: \(S_2=π{(3R)}^2 = 9 πR^2=9S\)

Vậy nếu ta gấp đôi bán kính thì diện tích hình tròn sẽ gấp \(9\) lần.

c) Khi bán kính tăng lên \(k\) lần ta có ta có bán kính mới là \(kR\) nên diện tích hình tròn lúc này là:: \(S_k=π(kR)^2 = k^2 πR^2=k^2.S\)

 Vậy nếu nhân bán kính với \(k > 0\) thì diện tích hình tròn sẽ gấp \(k^2\) lần.

» Bài tiếp theo: Bài 82 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.


 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top