Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 8 trang 99 SGK Vật lý 11

Chi tiết câu trả lời bài 8 trang 99 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong chân không

Bài 8. Phát biểu nào là chính xác ? 

Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của

A. Các êlectron phát ra từ catôt.

B. Các êlectron mà ta đưa từ bên ngoài vào giữa các điện cực đặt trong chân không

C. Các êlectron phát ra từ anôt bị đốt nóng đỏ

D. Các ion khí còn dư trong chân không.

Trả lời​​​​​​​

Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của các electron phát ra từ catot.

=> Chọn đáp án A.

doctailieu.com
Tải về
02/09/2018    09:30 AM
02/09/2018    09:30 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu