Bài 8 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Bài 8 trang 96 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 8 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 8 trang 96 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các dạng bài tập về góc khác.

Đề bài 8 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Vẽ đoạn thẳng \(BC = 3,5cm\). Vẽ một điểm \(A\) sao cho \(AB = 3cm, \, AC = 2,5cm\). Vẽ tam giác \(ABC\). Đo các góc của tam giác \(ABC\).

» Bài tập trước: Bài 7 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 8 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm
 
Dùng thước thẳng và compa và thước đo góc.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 8 trang 96 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Vẽ đoạn thẳng \(BC = 3,5cm\)

Vẽ \((B, \, 3cm)\), vẽ \((C; \, 2,5cm)\) hai đường tròn này cắt nhau tại hai điểm phân biệt, hai điểm đó chính là điểm \(A\) cần tìm.

Vẽ các đoạn thẳng \(AC, \, AB\) ta được tam giác \(ABC\) cần vẽ.

Bài 8 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Đo các góc của tam giác \(ABC\) ta được:

\(\widehat{A} \approx 79^o, \, \widehat{B} \approx 44^o, \widehat{C} \approx 57^o\)

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 8 trang 96 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu