Đáp án bài 8 trang 75 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 8 trang 75 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc?

Câu hỏi bài 8 trang 75 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án:

Có 3 góc là BAC ,góc CAD , góc BAD

Kí hiệu:

Đáp án bài 8 trang 75 sgk toán 6 tập 2

Có tất cả ba góc.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 8 trang 75 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu