Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài 8 trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Nêu hai ví dụ về lực ma sát.

Lời giải đáp án

- Lực ma sát xuất hiện khi một vật trượt, lăn hoặc nằm yên trên mặt một vật khác.

- Ví dụ:

   + Lực ma sát ở phang xe máy và lực ma sát giữa lốp xe với đường làm xe máy chuyển động chậm dần và dừng lại.

   + Búng hòn bi trên mặt sàn nhà. Lực ma sát làm hòn bi lăn chậm dần rồi dừng lại.

doctailieu.com
Tải về
Back to top