Đáp án bài 8 trang 62 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 8 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Đề bài:

Phát biểu quy tắc cộng hai phân số trong trường hợp:

a) Cùng mẫu ;         b) Không cùng mẫu

Đáp án:

a) Cộng hai phân số cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Đáp án bài 8 trang 62 sgk toán 6 tập 2 phần

b) Cộng hai phân số không cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Đáp án bài 8 trang 62 sgk toán 6 tập 2 phần 2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 8 trang 62 sách giáo khoa toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu