Đáp án bài 8 trang 62 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 8 trang 62 sgk toán 6 tập 2
Mục lục nội dung

Đề bài:

Phát biểu quy tắc cộng hai phân số trong trường hợp:

a) Cùng mẫu ;         b) Không cùng mẫu

Đáp án:

a) Cộng hai phân số cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Đáp án bài 8 trang 62 sgk toán 6 tập 2 phần

b) Cộng hai phân số không cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Đáp án bài 8 trang 62 sgk toán 6 tập 2 phần 2

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X