Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài 8 trang 53 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài 8 trang 53 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 7800kg /m³ là........ của sắt.

Đáp án:

7800kg/m³ là khối lượng riêng của sắt.

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    10:12 AM
23/07/2018    10:12 AM
Back to top