Mục lục bài học

Giải bài 8 trang 24 sgk đại số lớp 10

Từ một mệnh đề cho sẵn ta suy ra kết luận về một mệnh đề khác và xét tính đúng sai của mệnh đề sau khi được suy ra

Đề bài:

Cho tứ giá ABCD xét tínhd đúng sai của mệnh đề  với

a. P= ABCD là một hình vuông, Q = ABCD là hình bình hành

b. P= ABCD là một hình thoi, Q = ABCD là hình chữ nhật

Đáp án:

a.  Nếu ABCD là hình vuông thì nó là hình bình hanh. Mệnh đề này đúng

b.  Nếu ABCD  là hình thoi thì ABCD là một hình chữ nhật. Mệnh đề này sai

doctailieu.com
Tải về
Back to top