Giải toán lớp 11: Đáp án bài 8 trang 143 SGK đại số và giải tích

Cách giải 8 trang 143 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 4 Giới Hạn - Ôn tập chương IV - Giới hạn

1. Đề bài

Chứng minh rằng phương trình x5 – 3 x4 + 5 x – 2 = 0 có ít nhất ba nghiệm nằm trong khoảng ( − 2 , 5 ) .

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 8 trang 143 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

doctailieu.com
Back to top