Bài 8 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Bài 8 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 132 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức đã học.

Để giải bài 8 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết về cách làm bài, Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn đưa ra đáp án chính xác nhất và ôn tập các kiến thức trong chương trình học Toán 9 ôn tập cuối năm phần đại số.

Đề bài 8 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Chứng minh rằng khi \(k\) thay đổi, các đường thẳng \((k + 1)x – 2y = 1\) luôn đi qua một điểm cố định. Tìm điểm cố định đó. 

» Bài tập trước: Bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Gọi \(M(x_0;\, y_0)\) là điểm cố định thuộc đồ thị hàm số.

+) Khi đó phương trình đường thẳng đã cho thỏa mãn với mọi \(k \in R.\)

+) Khi đó ta đưa phương trình đường thẳng đã cho về dạng: \(0k=0\) để tìm \(k.\)

+) Từ đó ta tìm được \(x_0\)\(y_0\) hay tọa độ điểm \(M\) cố định. 

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 8 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Gọi \(M(x_0;\, y_0)\) là điểm cố định thuộc đồ thị hàm số. Khi đó ta có: 

\(\begin{array}{l} \left( {k + 1} \right){x_0} - 2{y_0} = 1\;\;\forall \;k \in R\\ \Leftrightarrow k{x_0} + {x_0} - 2{y_0} = 1\;\forall \;k \in R\\ \Leftrightarrow k{x_0} = 1 - {x_0} + 2{y_0}\;\;\;\forall \;k \in R\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {x_0} = 0\\ 1 - {x_0} + 2{y_0} = 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {x_0} = 0\\ {y_0} = - \frac{1}{2} \end{array} \right.\\ \Rightarrow M\left( {0; - \dfrac{1}{2}} \right). \end{array}\)

Vậy đường thẳng đã cho luôn đi qua điểm \(M\left( {0; - \dfrac{1}{2}} \right)\) với mọi \(k \in R.\)

» Bài tiếp theo: Bài 9 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 132 Toán đại số 9 tập 2. Các em cũng có thể tham khảo thêm các bài tập tại chuyên mục giải Toán 9 của doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top