Bài 8 trang 10 sách giáo khoa Vật Lý 11

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 10 SGK vật lý lớp 11
Mục lục nội dung

Bài 8:

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách xa nhau 10 cm trong không khí thì tác dụng lên nhau một lực 9.10-3 N. Xác định điện tích của quả cầu đó.

Trả lời bài 8 trang 10 sgk Lí 11

Giải bài 8 trang 10 sách giáo khoa Vật Lý 11

» Xem thêm: Đáp án bài 7 trang 10 sgk Lí 11

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X