Giải bài 8 trang 25 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 8 trang 25 SGK Vật lý lớp 7. Tổng kết chương 1: Quang học

Câu hỏi

Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây.

Giải bài 8 trang 25 sách giáo khoa Vật lý  7 - Quang học

Đáp Án

- Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.

- Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật

- Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

doctailieu.com
Tải về
Back to top