Bài 78 trang 40 SGK Toán 6 tập 2

Bài 78 trang 40 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 78 trang 40 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 78 trang 40 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 78 trang 40 SGK Toán 6 tập 2

Căn cứ vào tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên ta có thể suy ra tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân phân số.

Ví dụ. Tính chất giao hoán của phép nhân phân số:

\({a \over b}.{c \over d} = {{a.c} \over {b.d}} = {{c.a} \over {d.b}} = {c \over d}.{a \over b}\)

Bằng cách tương tự, em hãy suy ra tính chất kết hợp của phép nhân phân số từ tính chất kết hợp của phép nhân số nguyên  

» Bài tập trước: Bài 77 trang 39 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 78 trang 40 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số:

a) Tính chất giao hoán: \(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{c}{d}.\dfrac{a}{b}\)

b) Tính chất kết hợp: \(\left( {\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}} \right).\dfrac{p}{q} = \dfrac{a}{b}.\left( {\dfrac{c}{d}.\dfrac{p}{q}} \right)\)

c) Nhân với số 1: \(\dfrac{a}{b}.1 = 1.\dfrac{a}{b} = \dfrac{a}{b}\)

d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: \(\dfrac{a}{b}.\left( {\dfrac{c}{d} + \dfrac{p}{q}} \right) = \dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} + \dfrac{a}{b}.\dfrac{p}{q}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 78 trang 40 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Ta đã biết tính chất kết hợp của phép nhân là: \((a.b).c = a.(b.c)\)

Từ đó ta suy ra tính chất kết hợp của phép nhân phân số: 

\(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}.\dfrac{p}{q} = \dfrac{{a.c.p}}{{b.d.q}} \)\(= \dfrac{{\left( {ac} \right)p}}{{\left( {bd} \right)q}} = \dfrac{{a\left( {cp} \right)}}{{b\left( {dq} \right)}}\)\(= \dfrac{a}{b}.\left( {\dfrac{c}{d}.\dfrac{p}{q}} \right)\) 

» Bài tập tiếp theo: Bài 79 trang 40 SGK Toán 6 tập 2

Bài 78 trang 40 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 78 trang 40 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top