Bài 71 trang 96 SGK Toán 9 tập 2

Bài 71 trang 96 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 71 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án bài 71 trang 96 SGK Toán 9 tập 2 mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức chương 3 phần hình học Toán 9 đã được học trên lớp về độ dài đường tròn, cung tròn.

Đề bài 71 trang 96 SGK Toán 9 tập 2

Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây với tâm lần lượt là \(B, C, D, A\) theo đúng kích thước đã cho (hình vuông \(ABCD\) dài \(1cm\) ). Nếu cách vẽ đường xoắn \(AEFGH\). Tính độ dài đường xoắn đó.

Bài 71 trang 96 SGK Toán 9 tập 2

» Bài tập trước: Bài 70 trang 95 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 71 trang 96 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Sử dụng thước và compa để vẽ hình.

+) Độ dài của đường tròn bán kính \(R\) là: \(C=2 \pi d\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 71 trang 96 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách vẽ: Vẽ hình vuông \(ABCD\) có cạnh dài \(1cm\).

Vẽ \(\dfrac{1}{4}\) đường tròn tâm \(B\), bán kính \(1\) cm, ta có cung \(\overparen{AE}\)

Vẽ \(\dfrac{1}{4}\) đường tròn tâm C, bán kính 2 cm, ta có cung \(\overparen{EF}\)

Vẽ \(\dfrac{1}{4}\) đường tròn tâm D, bán kính 3 cm, ta có cung \(\overparen{FG}\)

Vẽ \(\dfrac{1}{4}\) đường tròn tâm A, bán kính 4 cm, ta có cung \(\overparen{GH}\)

Độ dài đường xoắn:

               \({l_\overparen{AE}}\)\(\dfrac{1}{4}\) . \(2π.1\)

               \({l_\overparen{EF}}\)\(\dfrac{1}{4}\) . \(2π.2\)

               \({l_\overparen{FG}}\)\(\dfrac{1}{4}\) . \(2π.3\)

               \({l_\overparen{GH}}\)\(\dfrac{1}{4}\) . \(2π.4\)

Vậy: Độ dài đường xoắn là:

\({l_\overparen{AE}}\)+\({l_\overparen{EF}}\)+\({l_\overparen{FG}}\)+\({l_\overparen{GH}}\) 

\(=\dfrac{1}{4}\) .\( 2π (1+2+3+4) = 5π\)

» Bài tiếp theo: Bài 72 trang 96 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 71 trang 96 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top