Bài 71 trang 37 SGK Toán 6 tập 2

Bài 71 trang 37 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 71 trang 37 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 71 trang 37 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 71 trang 37 SGK Toán 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) \(x-\dfrac{1}{4}=\dfrac{5}{8}.\dfrac{2}{3}\) ;              b) \(\dfrac{x}{126}=\dfrac{-5}{9}.\dfrac{4}{7}\) ;

» Bài tập trước: Bài 70 trang 37 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 71 trang 37 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:

\(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 71 trang 37 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)

\(\eqalign{ & x - {1 \over 4} = {5 \over 8}.{2 \over 3} \cr & x - {1 \over 4} = {5 \over {12}} \cr & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {5 \over {12}} + {1 \over 4} \cr & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {8 \over {12}} = {2 \over 3} \cr} \)

b)

\(\eqalign{ & {x \over {126}} = {{ - 5} \over 9}.{4 \over 7} \cr & {x \over {126}} = {{ - 20} \over {63}} \cr & 63.x = - 20.126 \cr & \,\,\,\,\,\,x = {{ - 20.126} \over {63}} \cr & \,\,\,\,\,\,x = - 40 \cr} \)

» Bài tập tiếp theo: Bài 72 trang 37 SGK Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài 71 sgk Toán 6 tập 2 trang 37

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 71 trang 37 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top