Bài 70 trang 37 SGK Toán 6 tập 2

Bài 70 trang 37 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 70 trang 37 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 70 trang 37 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 70 trang 37 SGK Toán 6 tập 2

 Phân số \(\frac{6}{35}\) có thể được viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu số là số nguyên dương có một chữ số. 

Chẳng hạn:   \(\dfrac{6}{35}=\dfrac{2}{5}.\dfrac{3}{7}\). Hãy tìm cách viết khác.

» Bài tập trước: Bài 39 trang 69 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 70 trang 37 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Muốn nhân hai phân số ta nhân hai tử số với nhau và nhân hai mẫu số với nhau.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 70 trang 37 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Ta có : \(6 = 1 . 6 = 2 . 3; 35 = 5 . 7\)

Do đó ta có thêm các cách phân tích khác sau đây: 

\(\dfrac{6}{35}=\dfrac{1}{5}.\dfrac{6}{7}\) ;         \(\dfrac{6}{35}=\dfrac{6}{5}.\dfrac{1}{7}\) ;          \(\dfrac{6}{35}=\dfrac{2}{7}.\dfrac{3}{5}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 71 trang 37 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 70 trang 37 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top