Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý 11: Đáp án bài 7 trang 99 SGK Vật lý 11

Chi tiết câu trả lời bài 7 trang 99 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong chân không

Bài 7. Hãy kể hai ứng dụng của tia catốt mà em biết.

Trả lời

Ứng dụng của tia catốt mà em biết:

Tia catot dùng trong các ống catot, đèn hình, để hàn trong chân không hoặc nấu các kim loại rất tinh khiết trong chân không.

doctailieu.com
Tải về
02/09/2018    07:20 AM
02/09/2018    07:20 AM
Back to top