Bài 7 trang 92 SGK Hình học 11

Đáp án bài 7 trang 92 sách giáo khoa Toán lớp 11 phần Hình học : Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD ...

Đề bài:

Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm của đoạn MN và P là một điểm bất kỳ trong không gian. Chứng minh rằng:

Đề bài 7 trang 92 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án giải bài tập 7 trang 92 SGK Toán Hình lớp 11

Hình vẽ bài 7 trang 92 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 7 trang 92 SGK toán hình học lớp 11

» Tham khảo thêmĐáp án bài 8 trang 92 SGK Hình học 11

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu