Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 7 trang 81 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 81 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Nêu phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Viết phương trình hoá học minh hoạ.

Đáp án bài 7 trang 81 sgk hóa lớp 9

  • Phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm: Đun nóng HCl đậm đặc với chất oxi hóa mạnh như MnO2 (hoặc KMnO4).
  • PTHH minh họa:

Đáp án bài 7 trang 81 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
17/08/2018    10:40 AM
17/08/2018    10:40 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu