Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 7 trang 81 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 81 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Nêu phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Viết phương trình hoá học minh hoạ.

Đáp án bài 7 trang 81 sgk hóa lớp 9

  • Phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm: Đun nóng HCl đậm đặc với chất oxi hóa mạnh như MnO2 (hoặc KMnO4).
  • PTHH minh họa:

Đáp án bài 7 trang 81 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 7 trang 81 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    10:40 AM
17/08/2018    10:40 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu