Bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 2

Bài 7 trang 8 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 7 trang 8 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 7 trang 8 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập phân số bằng nhau khác.

Đề bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 2

Điền số thích hợp vào ô vuông:

\(a) \,\, \dfrac{1}{2} = \dfrac{\Box}{12};\)                \(b) \,\, \dfrac{3}{4} = \dfrac{15}{\Box};\)

\(c) \,\, \dfrac{\Box}{8} = \dfrac{-28}{32};\)            \(d) \,\, \dfrac{3}{\Box} = \dfrac{12}{-24}.\)

» Bài tập trước: Bài 6 trang 8 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 7 trang 8 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm
Hai phân số \(\dfrac{a}{b} \, \text{và} \, \dfrac{c}{d}\) gọi là bằng nhau nếu \(a.d = b.c\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(a) \,\, \dfrac{1}{2} = \dfrac{\Box}{12} \\ \begin{align} \Rightarrow 1 . 12 &= 2 . \Box \\ 12 &= 2.\Box \\ \Box &= 12 : 2 \\ \Box &= 6 \end{align}\)

Vậy \(\bf \dfrac{1}{2} = \dfrac{6}{12}\)

\(b) \,\, \dfrac{3}{4} = \dfrac{15}{\Box} \\ \begin{align} \Rightarrow 3 . \Box &= 4 . 15 \\ 3 . \Box &= 60 \\ \Box &= 60 : 3 \\ \Box &= 20 \end{align}\)

Vậy \(\bf \dfrac{3}{4} = \dfrac{15}{20}\)

\(c) \,\, \dfrac{\Box}{8} = \dfrac{-28}{32} \\ \begin{align} \Rightarrow \Box . 32 &= 8 . (-28) \\ \Box . 32 &= -224 \\ \Box &= -224 : 32 \\ \Box &= -7 \end{align}\)

Vậy \(\bf \dfrac{-7}{8} = \dfrac{-28}{32}\)

\(d) \,\, \dfrac{3}{\Box} = \dfrac{12}{-24} \\ \begin{align} \Rightarrow 3 . (-24) &= \Box . 12 \\ -72 &= \Box . 12 \\ \Box &= -72 : 12 \\ \Box &= -6 \end{align}\)

Vậy \(\bf \dfrac{3}{-6} = \dfrac{12}{-24}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 8 trang 9 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 7 trang 8 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top