Bài 7 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Bài 7 trang 75 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 7 trang 75 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 7 trang 75 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về góc khác.

Đề bài 7 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Quan sát hình vẽ rồi điền vào bảng sau:

Bài 7 trang 75 SGK Toán 6 tập 2
 

Hình Tên góc (cách viết thông thường) Tên đỉnh Tên góc (cách viết kí hiệu)
a góc yCz, góc zCy, góc C C \(\widehat{yCz}, \, \widehat{zCy}, \, \widehat{C}\)
b ...................................... ........ ......................................
...................................... ........ ......................................
c ...................................... ........ ......................................
...................................... ........ ......................................

» Bài tập trước: Bài 6 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 7 trang 75 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 7 trang 75 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Hình Tên góc (cách viết thông thường) Tên đỉnh Tên cạnh Tên góc (cách viết kí hiệu)
a góc \(yCz\), góc \(zCy\), góc \(C\) \(C\) \(Cy, \,Cz\) \(\widehat{yCz}, \, \widehat{zCy}, \, \widehat{C}\)
b góc \(TMP\), góc \(PMT\), góc \(M\) \(M\) \(MT, \, MP\) \(\widehat{TMP}, \, \widehat{PMT}, \, \widehat{M}\)
góc \(MTP\), góc \(PTM\), góc \(T\) \(T\) \(TM, \, TP\) \(\widehat{MTP}, \, \widehat{PTM}, \, \widehat{T}\)
c góc \(xPy\), góc \(yPx\), góc \(P\) \(P\) \(Px, \, Py\) \(\widehat{xPy}, \, \widehat{yPx}, \, \widehat{P}\)
góc \( ySz\), góc \( zSy\), góc \(S\) \(S\) \(Sy, \, Sz\) \(\widehat{ySz}, \, \widehat{zSy}, \, \widehat{S}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 8 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 7 trang 75 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu