Bài 7 trang 75 sgk Toán 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 75 sách giáo khoa môn Toán lớp 6 tập 2

Đề bài:

Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

Hình 7
 

Câu hỏi bài 7 trang 75 sgk toán 6 tập 2
 

Đáp án bài 7 tr. 75 sgk Toán lớp 6

 

Đáp án bài 7 trang 75 sgk toán 6 tập 2
 

Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 7 trang 75 sgk Toán 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu