Giải toán lớp 6: Đáp án bài 7 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 62 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu nếu ta làm như nào? Cho ví dụ.

Đáp án:

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Đáp án bài 7 trang 62 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 7 trang 62 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu