Giải toán lớp 6: Đáp án bài 7 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 62 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu nếu ta làm như nào? Cho ví dụ.

Đáp án:

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Đáp án bài 7 trang 62 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu