Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài 7 trang 53 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 53 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Trên vỏ một hộp kem giặt VISO có ghi 1kg. Số đó chỉ gì?

Đáp án:

1 kg là chỉ số khối lượng kem giặt chứa trong hộp.

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    08:12 AM
23/07/2018    08:12 AM
Back to top