Hướng dẫn giải bài 7 trang 176 SGK đại số và giải tích lớp 11

Cách giải 7 trang 176 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 5 Đạo Hàm

1. Đề bài

Viết phương trình tiếp tuyến:

Đề bài 7 trang 176 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 7 trang 176 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a b
Đáp án bài 7 trang 176 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu c
 

doctailieu.com
Back to top