Hướng dẫn giải bài 7 trang 143 SGK đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 7 trang 143 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 4 Giới Hạn - Ôn tập chương IV - Giới hạn

1. Đề bài

Xét tính liên tục trên R của hàm số:

Đề bài 7 trang 143 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 7 trang 143 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

doctailieu.com
Back to top