Bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 7 trang 132 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2.

Đáp án bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 để hoàn thành các bài tập thuộc mục ôn tập cuối năm phần đại số.

Đề bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Cho hai đường thẳng:

\(y = (m + 1)x + 5 \)    (d1)

\(y = 2x + n\)     (d2)

Với giá trị nào của \(m\)\(n\) thì:

a) d1 trùng với d2?

b) d1 cắt d2

c) d1 song song với d2?

» Bài tập trước: Bài 6 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Cho hai đường thẳng \(d_1: y= a_1 x+b_1\) và \(d_2: y= a_2 x+b_2.\) Khi đó:

+) \({d_1}//{d_2} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{a_1} = {a_2}\\{b_1} \ne {b_2}\end{array} \right..\) 

+) \({d_1} \cap {d_2} \Leftrightarrow {a_1} \ne {a_2}\) 

+) \({d_1} \equiv {d_2} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {a_1} = {a_2}\\ {b_1} = {b_2} \end{array} \right.\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(({d_1}) \equiv ({d_2})\) khi và chỉ khi \(\left\{ \matrix{m + 1 = 2 \hfill \cr n = 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m = 1 \hfill \cr n = 5 \hfill \cr} \right..\)

b) \((d_1)\) cắt \((d_2)\) \(⇔ m + 1 \neq 2 ⇔ m \ne 1.\)  

c) \(({d_1})\parallel ({d_2}) \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m + 1 = 2 \hfill \cr n \ne 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m = 1 \hfill \cr n \ne 5 \hfill \cr} \right.\)

» Bài tiếp theo: Bài 8 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 7 trang 132 SGK Toán 9 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top