Bài 7 trang 13 Tập bản đồ Lịch sử 12

Xuất bản ngày 31/12/2018

Giải bài 7 trang 13 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 13 trong SGK. Để nói về ông, em hãy chọn một ý không đúng đánh dấu x vào ô trống

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về Ấn Độ trước và nay trong lời giải bài 6 trang 13 TBĐ Sử 12, các em học sinh sẽ tiếp tục tìm hiểu về vị lãnh đạo của nhà nước này.

Câu hỏi

Quan sát hình 13 trong SGK. Để nói về ông, em hãy chọn một ý không đúng đánh dấu x vào ô trống.

Là người đứng đầu Đảng Liên đoàn Hồi giáo và là thủ tướng đầu tiên của Pakixtan
Là người đứng đầu cuộc đấu tranh đòi độc lập hoàn toàn của nhân dân Ấn Độ những năm 1948 đến 1950
Là người đứng đầu Đảng Quốc đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ giành độc lập những năm 1948 đến 1950
Là thủ thướng đầu tiên của nước Cộng hòa Ấn Độ

Xem thêm: Bài 1 trang 11 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 7 trang 13 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

xLà người đứng đầu Đảng Liên đoàn Hồi giáo và là thủ tướng đầu tiên của Pakixtan
Là người đứng đầu cuộc đấu tranh đòi độc lập hoàn toàn của nhân dân Ấn Độ những năm 1948 đến 1950
Là người đứng đầu Đảng Quốc đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ giành độc lập những năm 1948 đến 1950
Là thủ thướng đầu tiên của nước Cộng hòa Ấn Độ
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM