Giải bài 7 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cách giải bài 7 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11 thuộc bài tập ôn tập hình học cuối năm

1. Đề bài

Cho hình thang ABCD vuông tại A và B, có AD = 2a, AB = BC = a. Trên tia Ax vuông góc với mặt phẳng (ABCD) lấy một điểm S. Gọi C', D' lần lượt là hình chiếu vuông góc ucar A trên SC và SD . Chứng minh rằng :

Đề bài 7 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 7 trang 126


Hình vẽ bài 7 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 7 trang 126 SGK toán hình học lớp 11 câu a b
Đáp án bài 7 trang 126 SGK toán hình học lớp 11 câu c
 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top