Bài 7 trang 10 SGK Vật lí lớp 11

Xem ngay hướng dẫn trả lời câu hỏi và đáp án bài tập 7 trang 10 sách giáo khoa Vật lí lớp 11
Mục lục nội dung

Đề bài.

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn.

Trả lời câu hỏi bài 7 tr. 10 sgk Vật lý 11

Định luật vạn vật hấp dẫnĐịnh luật Cu-lông

- Chỉ xét cho các vật (ĐL vạn vật hấp dẫn) hay điện tích (ĐL Cu-lông) được coi là chất điểm hay điện tích điểm .

- Lực hấp dẫn hay lực tương tác giữa chúng luôn tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

- Cho hai vật có khối lượng- Cho hai vật tích điện
- Tỉ lệ với tích khối lượng 2 vật- Tỉ lệ với tích đọ lớn hai điện tích
- Hằng số tỉ lệ G=6,67.10-12N.m2/kg- Hằng số tỉ lệ k=9.102N.m/c
- Lực hấp dẫn không đổi khi môi trường- Lực tương tác thay đổi khi đặt điện tích trong xung quanh 2 vật thay đổi điện môi.(Giảm khi đặt trong điện môi)


--------------------------------------------------------------------

Theo dõi thêm đáp án Bài 8 trang 10 sgk Lý 11 hoặc hướng dẫn cách làm các bài tập Giải Lý 11 khác tại doctailieu.com.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X