Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Bài 7 trang 10 SGK Vật lí lớp 11

Xem ngay hướng dẫn trả lời câu hỏi và đáp án bài tập 7 trang 10 sách giáo khoa Vật lí lớp 11

Đề bài.

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn.

Trả lời câu hỏi bài 7 tr. 10 sgk Vật lý 11

Định luật vạn vật hấp dẫn Định luật Cu-lông

- Chỉ xét cho các vật (ĐL vạn vật hấp dẫn) hay điện tích (ĐL Cu-lông) được coi là chất điểm hay điện tích điểm . 

- Lực hấp dẫn hay lực tương tác giữa chúng luôn tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

- Cho hai vật có khối lượng - Cho hai vật tích điện 
- Tỉ lệ với tích khối lượng 2 vật - Tỉ lệ với tích đọ lớn hai điện tích 
- Hằng số tỉ lệ G=6,67.10-12N.m2/kg  - Hằng số tỉ lệ k=9.102N.m/c 
- Lực hấp dẫn không đổi khi môi trường  - Lực tương tác thay đổi khi đặt điện tích trong xung quanh 2 vật thay đổi điện môi.(Giảm khi đặt trong điện môi)


--------------------------------------------------------------------

Theo dõi thêm đáp án Bài 8 trang 10 sgk Lý 11 hoặc hướng dẫn cách làm các bài tập Giải Lý 11 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 7 trang 10 SGK Vật lí lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    15:43 PM
15/08/2018    15:43 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu