Giải bài 7 trang 25 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 25 SGK Vật lý lớp 7. Tổng kết chương 1: Quang học

Câu hỏi

Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

Đáp Án

- Khi đặt vật ở gần sát gương cầu lõm.

- Ảnh này lớn hơn vật.

doctailieu.com
Tải về
Back to top