Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 7 trang 54 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 7 trang 54 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về định luật Ôm đối với toàn mạch

Bài 7: Nguồn điện có suất điện động là 3V và có điện trở trong là 2 Ω. Mắc song song hai bóng đèn như nhau có cùng điện trở là 6 Ω vào hai cực của nguồn điện này.

a) Tính công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn.

b) Nếu tháo bỏ một bóng đèn thì bóng đèn còn lại sang mạnh hay yếu hơn so với trước đó.

Trả lời

a) Điện trở tương đương của mạch ngoài là:

Đáp án bài 7 trang 54 SGK vật lý 1

Cường độ dòng điện mạch chính là:

Đáp án bài 7 trang 54 SGK vật lý 2

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn là Iđ1= 0,3A. Do đó công suất tiêu thụ điện năng của mỗi bóng đèn là:

Pd = I²d . Rd = 0,3² . 6 = 0,54 W .

b) Khi tháo bỏ một bóng đèn thì điện trở mạch ngoài là R₂ = 6 Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn là:

Đáp án bài 7 trang 54 SGK vật lý 3

=> bóng đèn sáng mạnh hơn trước đó.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 7 trang 54 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    17:38 PM
24/08/2018    17:38 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu