Bài 69 trang 103 SGK Toán 8 tập 1

Bài 69 trang 103 sgk Toán 8 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 69 trang 103 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1.

   Lời giải bài 69 trang 103 sgk Toán 8 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 chương 1 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước khác.

Đề bài 69 trang 103 SGK Toán 8 tập 1

Ghép mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8) để được một khẳng định đúng:

(1) Tập hợp các điểm cách điểm \(A\) cố định một khoảng \(3cm\)

(2) Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng \(AB\) cố định

(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc \(xOy\) và cách đều hai cạnh của góc đó

(4) Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng \(a\) cố định một khoảng \(3cm\)

(5) là đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\)

(6) là hai đường thẳng song song với \(a\) và cách \(a\) một khoảng \(3cm\)

(7) là đường tròn tâm \(A\) bán kính \(3cm\)

(8) là tia phân giác của góc \(xOy\)

» Bài tập trướcBài 68 trang 102 sgk Toán 8 tập 1

Giải bài 69 trang 103 sgk Toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng:

+) Tính chất của các điểm cách đều một đoạn thẳng cho trước.

+) Tính chất của các điểm cách đều một điểm cho trước.

+) Tính chất một điểm thuộc tia phân giác của một góc thì cách đều \(2\) cạnh của góc đó.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 69 trang 103 SGK Toán 8 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Ghép các ý như sau:

(1) với (7)

Giải bài 69 trang 103 sgk Toán 8 tập 1 - Hình 1

(2) với (5)

Giải bài 69 trang 103 sgk Toán 8 tập 1 - Hình 2
 

(3) với (8)

Giải bài 69 trang 103 sgk Toán 8 tập 1 - Hình 3
 

(4) với (6)

Giải bài 69 trang 103 sgk Toán 8 tập 1 - Hình 4

» Bài tập tiếp theoBài 70 trang 103 sgk Toán 8 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 69 trang 103 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu