Bài 68 trang 95 SGK Toán 9 tập 2

Bài 68 trang 95 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 68 trang 95 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Để giải bài 68 trang 95 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết về cách làm bài, Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn đưa ra đáp án chính xác nhất và ôn tập các kiến thức trong chương trình học Toán 9 chương 3 phần hình học về độ dài đường tròn, cung tròn.

Đề bài 68 trang 95 SGK Toán 9 tập 2

Cho ba điểm \(A, B, C\) thẳng hàng sao cho \(B\) nằm  giữa \(A\)\(C.\) Chứng minh rằng độ dài của nửa đường tròn đường kính \(AC\) bằng tổng các độ dài của hai nửa đường tròn đường kính \(AB\)\(BC\).

» Bài tập trước: Bài 67 trang 95 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 68 trang 95 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Độ dài đường tròn đường kính \(d\)\(C=\pi d.\) Suy ra độ dài nửa đường tròn.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 68 trang 95 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài 68 trang 95 SGK Toán 9 tập 2

Gọi \({C_1},{C_2},{C_3}\) lần lượt là độ dài của các nửa đường tròn đường kính \(AC, AB, BC\), ta có:

\({C_1}\) \(=\dfrac {1}{2} π. AC\)              (1)

 \({C_2}\) \(=\dfrac {1}{2} π.AB\)               (2)

\({C_3}\) \(=\dfrac {1}{2} π.BC \)              (3)

Từ (1), (2), (3) ta thấy: 

 \({C_2} + {C_3} = \dfrac {1}{2}\pi (AB + BC) =\dfrac {1}{2} \pi AC=C_1\) 

Vậy \({C_1} = {C_2} + {C_3}\).

» Bài tiếp theo: Bài 69 trang 95 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 68 trang 95 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top