Bài 68 trang 130 sgk TNXH 3

Xuất bản: 18/12/2018 - Tác giả: Giangdh

Giải bài 68 trang 130 sách giáo khoa tự nhiên xã hôi lớp 3 chỉ ra sự khác biệt giữa đồi và núi cũng như bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống nhau ở điểm nào..

Mục lục nội dung

Bài 68: Bề mặt lục địa (tiếp theo)

Câu hỏi 

a) Trong các hình sau, hình nào thể hiện: đồi, núi?

Bài 68 trang 130 sgk TNXH 3

b) Nêu sự khác nhau giữa đồi và núi?

c) Dựa vào hình 4, so sánh đọ cao giữa đồng bằng và cao nguyên.  Bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống nhau ở điểm nào?

d) 

Vẽ hình mô tả đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên.

Trả lời

a)

  • Hình 1: núi
  • Hình 2: đồi.

b) Núi thường cao hơn đồi và có đỉnh nhọn, sườn dốc; còn đồi có đỉnh tròn, sườn thoải.

c)

  • Đồng bằng thường cao hơn so với mực nước biển một chút là vào khoảng 10-200m. Còn cao nguyên là trải dài từ 500m trở lên so với mực nước biển.
  • Đồng bằng và cao nguyên thường tương đối bằng phẳng nhưng cao nguyên cao hơn đồng bằng và có sườn dốc.

d)

Bài 68 trang 130 sgk TNXH 3 phần 1

Bài 68 trang 130 sgk TNXH 3 phần 2

------------

Xem thêm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ