Bài 65 trang 94 SGK Toán 9 tập 2

Bài 65 trang 94 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 65 trang 94 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Đáp án bài 65 trang 94 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 chương 3 phần hình học.

Đề bài 65 trang 94 SGK Toán 9 tập 2

Lấy giá trị gần đúng của \(π\)\(3,14\), hãy điền vào ô trống trong bảng sau (đơn vị độ dài:\(cm\), làm tròn kết quả đến chữ thập phân thứ hai).

Bài 65 trang 94 SGK Toán 9 tập 2 hình 1

» Bài tập trước: Bài 64 trang 92 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 65 trang 94 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Cho đường tròn bán kính \(R.\) Khi đó đường kính của đường tròn là: \(d=2R\) và độ dài đường tròn là: \(C=2\pi R = \pi d.\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 65 trang 94 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Từ \(C = 2πR \Rightarrow R =\dfrac{C}{2\pi }\); \(C = πd \Rightarrow d= \dfrac{C}{\pi }\).

Vậy dùng các công thức trên để tìm các giá trị chưa biết trong ô trống. Ta điền vào bảng sau: 

Bài 65 trang 94 SGK Toán 9 tập 2 hình 2

» Bài tiếp theo: Bài 66 trang 95 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là hướng dẫn cách làm và đáp án bài 65 trang 94 Toán hình học 9 tập 2. Các em cũng có thể tham khảo thêm các bài tập tại chuyên mục giải Toán 9 của doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top