Bài 65 trang 124, 125 sgk TNXH 3

Giải bài 65 trang 124, 125 sách giáo khoa tự nhiên xã hội 3 nói tên các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu và chỉ ra Việt Nam ở trên quả địa cầu...

Bài 65: Các đới khí hậu

Câu hỏi trang 124

a) Chỉ và nói tên các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

b) Hãy chỉ trên quả địa cầu vị trí các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

Trả lời

a) 

Bài 65 trang 124, 125 sgk TNXH 3

- Mỗi bán cầu có 3 đới khí hâu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

  • Nhiệt đới: thường nóng quanh năm
  • Ôn đới: ôn hòa, có đủ bốn mùa.
  • Hàn đới: rất lạnh, ở hai cực của Trái đất quanh năm nước đóng băng.

b)

Bài 65 trang 124, 125 sgk TNXH 3 phần 1

Câu hỏi trang 125

Hãy chỉ trên quả địa cầu vị trí của Việt Nam và cho biết nước ta nằm ở đới khí hậu nào

Trả lời

Bài 65 trang 124, 125 sgk TNXH 3 phần 2

------------

» Tham khảo thêm đáp án Bài 66 - Bề mặt trái đất - sgk TNXH 3 hoặc hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Tự nhiên xã hội 3 tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ